ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                            Τακτικά Μέλη

Ευαγγελία Κυβέλου                        Πρόεδρος

Λεονάρδος Τηνιακός                      Αντιπρόεδρος
Αντώνιος Φουστέρης                     Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μάνθος                  Ταμίας
Ιωάννης Κελαηδίτης                      Μέλος
Θεόδωρος Παπαβλασσόπουλος  Μέλος

Σοφία Σταυροπούλου                    Μέλος

     

                       Αναπληρωματικά μέλη

Χρυσαφούδη Χρυσή