ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                            Τακτικά Μέλη

Ευαγγελία Κυβέλου                        Πρόεδρος

Λεονάρδος Τηνιακός                      Αντιπρόεδρος
Αντώνιος Φουστέρης                     Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μάνθος                  Ταμίας
Ιωάννης Κελαηδίτης                      Μέλος
Θεόδωρος Παπαβλασσόπουλος  Μέλος

Σοφία Σταυροπούλου                    Μέλος

     

                       Αναπληρωματικά μέλη

Χρυσαφούδη Χρυσή

IMG_0037