top of page

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μελών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Λογιστών Συν.Π.Ε. της 3ης Μαρτίου 2015

                       (Επαναληπτική αυτής της 24ης Φεβρουαρίου 2015)

 

Σήμερα, 3 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 4.30’ μ.μ., στην Αθήνα και στην αίθουσα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών στην οδό Κάνιγγος αριθ. 27 – 6ος όροφος τα μέλη του εδρεύοντος στην Αθήνα οικοδομικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Λογιστών Συν.Π.Ε.» συνήλθαν σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, επαναληπτική αυτής της 24ης Φεβρουαρίου 2015, η οποία συγκλήθηκε μετά από απόφαση / πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του με τα παρακάτω θέματα η.δ. και ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας .

            Στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ευαγγελία Κυβέλου  ανακοινώνει ότι αυτή έχει συγκληθεί και επαναλαμβάνεται σήμερα σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνεταιρισμού και το Νόμο, ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διατυπώσεις για τη σύγκλησή της [αποστολή προσκλήσεων προ 20 και πλέον ημερών σε όλα τα μέλη, κοινοποίηση στο Δήμο Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, δημοσίευση σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα (ΑΥΓΗ – φύλλο υπ’ αριθ. 12202/22.1.2015 )] και ότι βρίσκεται σε απαρτία καθότι παρίστανται πλέον του ημίσεως του συνολικού αριθμού των συνεταίρων μέλη, ήτοι παρίστανται εκατόν τριάντα ένα (131) μέλη εκ των συνολικά διακοσίων πενήντα εννέα (259) μελών του Συνεταιρισμού.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει τον Πρόεδρό της. Προτείνεται και εκλέγεται ομόφωνα ο κος Αντώνιος Φουστέρης, ο οποίος ευχαριστεί τα μέλη της Γ.Σ. για την εκλογή του.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΓΣ διαβάζει την ημερήσια διάταξη σύμφωνα με την πρόσκληση, η οποία έχει ως εξής:

            Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Εναρμόνιση του καταστατικού προς τις διατάξεις του Ν. 1667/1986

2. Αποτελέσματα μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των τεχνικών έργων στην συνεταιριστική έκταση

3. Δεύτερη (2η) κλήρωση οικοπέδων

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει την εκλογή δύο γραμματέων – πρακτικογράφων.

            Εκλέγονται ομόφωνα εκ των παρισταμένων μελών ως γραμματείς - πρακτικογράφοι οι Σοφία Σταυροπούλου και Ιωάννης Κελαϊδίτης.

            Στη συνέχεια η Γ.Σ. εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τα μέλη ότι με την υπ` αριθ. 30/2014 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε για τέταρτη φορά η αίτηση του Συνεταιρισμού για έγκριση της εναρμόνισης του καταστατικού του προς το Ν. 1667/1986 επειδή κρίθηκε ότι σε δύο άρθρα (19 και 34) δεν έχει εναρμονιστεί σωστά προς τις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου αυτού. Ότι κατόπιν αυτού τα δύο επίμαχα άρθρα επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με την παραπάνω πράξη του αρμόδιου κ. Ειρηνοδίκη και προσαρμόστηκε πλέον προσεκτικά το όλο καταστατικό στις διατάξεις του Ν. 1667/1986 σύμφωνα και με την εξουσιοδότηση που είχε παρασχεθεί  στο Δ.Σ. με την απόφαση της Γ.Σ. της 23-11-2013,  ώστε να υπάρξει έγκριση του εναρμονισμένου καταστατικού στο σύνολό του,  εισηγείται δε κατόπιν όλων αυτών στη συνέλευση να αποφασίσει την έγκριση / εναρμόνιση του τελικού κειμένου του καταστατικού που  ακολουθεί.

Για το σκοπό αυτό αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. το σύνολο του προτεινόμενου καταστατικού.

bottom of page