top of page

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μελών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Λογιστών Συν.Π.Ε. της 9ης Δεκεμβρίου 2014

                       (Επαναληπτική αυτής της 2ας Δεκεμβρίου 2014)

 

Σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 4:30 μ.μ., στην αίθουσα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Κάνιγγος 27, 6ος όροφος, συνήλθαν τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Λογιστών σε δεύτερη έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, επαναληπτική αυτής της 2ας Δεκεμβρίου 2014, η οποία ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης η Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι αυτή συγκαλείται σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνεταιρισμού και το Νόμο, ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διατυπώσεις για τη σύγκλησή της (αποστολή προσκλήσεων σε όλα τα μέλη, κοινοποίηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στο Ειρηνοδικείο Αθήνας και στο Δήμο Κρανιδίου – Δημοτικό Διαμέρισμα Διδύμων, δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες) και ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη παρίστανται (25 μέλη), διότι είναι επαναληπτική της ματαιωθείσας της 2-12-2014, η οποία δεν είχε απαρτία.

Στη συνέχεια καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει τον Πρόεδρό της. Προτείνεται και εκλέγεται ομόφωνα ο Αντώνιος Φουστέρης, ο οποίος ευχαριστεί τα μέλη της Γ.Σ. για την εκλογή του.

            Στη συνέχεια διαβάζει την ημερήσια διάταξη, η οποία έχει ως εξής:

         Θέμα της Γενικής Συνέλευσης: η έγκριση υλοποίησης των απαραίτητων και αναγκαίων τεχνικών έργων ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των οικοπέδων.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει την εκλογή δύο πρακτικογράφων

            Εκλέγονται ομόφωνα πρακτικογράφοι η Ξανθή Παπαναστασίου και η Σοφία Σταυροπούλου. 

            Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί την Πρόεδρο του Δ.Σ. η οποία παρουσία και των α) κυρίου Γκούμα, δικηγόρου-νομικού συμβούλου του Συνεταιρισμού και β) κυρίου Ιωνά, μηχανικού, έλαβε τον λόγον, και αφού έκανε απολογισμό δράσης του Δ.Σ., εξήγησε τον σκοπό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ενημέρωσε τα μέλη:

1)  ότι προτεραιότητα του Δ.Σ. από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του είναι οι μεταβιβάσεις των οικοπέδων. Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. βρίσκεται σε επαφή με Συμβολαιογράφους με τους οποίους συζητείται η πιο συμφέρουσα οικονομικά διαδικασία για την σύνταξη και υπογραφή πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να μεταβιβασθούν ανεξάρτητα τμήματα οικοπέδων (κάθετες ιδιοκτησίες) στους συνεταίρους. Την έννοια των  κάθετων ιδιοκτησιών εξήγησε στους παρευρισκομένους ο κ. Γκούμας και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις στις απορίες των μελών.

2) Ενημέρωσε ότι ένα από τα θέματα που έχει ο Συνεταιρισμός αναθέσει στον δικηγόρο κ.Γκούμα είναι η δεύτερη κλήρωση καθώς και το θέμα των διαγραφών για όσους Συνεταίρους το επιθυμούν ή για όσους συντρέχουν οι λόγοι από το καταστατικό

3) Ενημέρωσε ότι προκειμένου τα οικόπεδα, όταν περιέλθουν δια μεταβιβαστικού συμβολαίου στους ιδιοκτήτες τους, θα πρέπει να μπορούν να αδειοδοτηθούν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξασφαλισθεί η προσβασιμότητα. Για τον λόγο αυτό ανατέθηκε στον μηχανικό κ.Ιωνά η σύνταξη μίας τεχνικής έκθεσης που να περιλαμβάνει τα έργα εκείνα που θεωρούσε, ως μηχανικός,  ότι είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλης της έκτασης.

Ο μηχανικός κ. Ιωνάς εξήγησε ότι δεν έγινε μία απλή τεχνική έκθεση αλλά μία τεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έργα που απαιτούνται έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η προσβασιμότητα όλων των οικοπέδων και να γίνει ένας οικισμός ιδανικός. Επισημαίνει δε ότι υπόχρεος για την κατασκευή των τεχνικών δρόμων είναι ο ΟΤΑ, έχει δηλαδή την ευθύνη της εκτέλεσης των τεχνικών έργων. Επειδή όμως ο ΟΤΑ δεν έχει χρήματα να υλοποιήσει τέτοια έργα, και ο Συνεταιρισμός θέλει να αποδώσει οικόπεδα στους συνεταίρους του οικοδομήσιμα και προσβάσιμα,  κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή δύο από τις τρεις γέφυρες που απαιτούνται, δηλαδή η κατασκευή μίας γέφυρας στην οδό Ν6 και μιας δεύτερης στην οδό Ν12, και βεβαίως η ομαλοποίηση των δρόμων από τις πέτρες, βλάστηση κλπ, έτσι ώστε να επιτευχθεί η προσβασιμότητα των οικοπέδων ελαχιστοποιώντας το κόστος. Για τον λόγο αυτό έχουν γίνει τα απαραίτητα σχέδια τα οποία θα πάρουν οι υποψήφιοι εργολάβοι προκειμένου έκαστος αυτών να δώσει την οικονομικής του προσφορά.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβάλλονται ερωτήσεις από τα παριστάμενα μέλη του Συνεταιρισμού σχετικές με τα πιο πάνω θέματα και δίνονται οι απαραίτητες εξηγήσεις από τα μέλη του ΔΣ.

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους παρόντες, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε το θέμα της ημερήσιας διάταξης σε φανερή ψηφοφορία από την οποία προέκυψε ότι αποφασίσθηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε η ανάθεση της κατασκευής των απαραίτητων ως άνω τεχνικών έργων σε εργολάβο, η επιλογή του οποίου θα γίνει ύστερα από σχετικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο την πιο συμφέρουσα οικονομική πρόταση για τον Συνεταιρισμό.

Κατόπιν τούτων εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να εισπράξει τα απαραίτητα χρήματα από τα μέλη του Συνεταιρισμού, προκειμένου να υλοποιηθούν τα ως άνω τεχνικά έργα.

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

bottom of page